ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน

ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน

  • เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการศึกษา ระดับโรงเรียน
  • สนับสนุนและให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
  • ช่วยรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติของระบบในการวิเคราะห์และประเมินผลแบบบูรณาการ
  • เน้นที่การใช้งานและการเข้าถึงได้ง่าย
มีสินค้า
SKU
SE00000806180000023
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ระบบโซลูชั่น
แท็ก
-

School Resource Management System ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน

คำอธิบายหลักของระบบ

  • เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการศึกษา ระดับโรงเรียน
  • สนับสนุนและให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
  • ช่วยรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติของระบบในการวิเคราะห์และประเมินผลแบบบูรณาการ
  • เน้นที่การใช้งานและการเข้าถึงได้ง่าย

เหมาะสำหรับ

  1. สถาบันการศึกษา

รับประกัน