ระบบกวดวิชาออนไลน์

ระบบกวดวิชาออนไลน์

 • เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชา โดยได้นำเอาจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริงที่ดีที่สุด โดยผ่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ ไมโครโฟน และกล้องวีดีโอที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่อผู้เรียนเข้าสู่ส่วนการสอนสดผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
 • ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกเนื้อหา ตามที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะผู้เรียน
มีสินค้า
SKU
SE00000806180000024
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ระบบโซลูชั่น
แท็ก
-

Online Tuition System ระบบกวดวิชาออนไลน์

คำอธิบายหลักของระบบ

 • เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชา โดยได้นำเอาจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริงที่ดีที่สุด โดยผ่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ ไมโครโฟน และกล้องวีดีโอที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่อผู้เรียนเข้าสู่ส่วนการสอนสดผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
 • ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกเนื้อหา ตามที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะผู้เรียน

เหมาะสำหรับ

 1. ครู
 2. ติวเตอร์
 3. นักเรียน
 4. บุคคลทั่วไป

รับประกัน