ระบบการเรียนรู้และเลือกวิชาเรียนตามต้องการ

ระบบการเรียนรู้และเลือกวิชาเรียนตามต้องการ

 • เป็นแหล่งรวบรวมวิชาและความรู้หลากหลายสาขา
 • ใช้งานในรูปแบบถ่ายทอดสด (Live) และวิดีโอออนดีมานต์ (Video on Demand)
 • เลือกและดูรายละเอียดคอร์สที่สอน และจัดสรรตารางเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test & Post-test) เพื่อเป็นการประเมินผลผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • ได้รับประกาศนียบัตรยืนยันความรู้ที่ได้เรียน
มีสินค้า
SKU
SE00000806180000025
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ระบบโซลูชั่น
แท็ก
-

Live Learning & Course on Demand System ระบบการเรียนรู้และเลือกวิชาเรียนตามต้องการ

คำอธิบายหลักของระบบ

 • เป็นแหล่งรวบรวมวิชาและความรู้หลากหลายสาขา
 • ใช้งานในรูปแบบถ่ายทอดสด (Live) และวิดีโอออนดีมานต์ (Video on Demand)
 • เลือกและดูรายละเอียดคอร์สที่สอน และจัดสรรตารางเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test & Post-test) เพื่อเป็นการประเมินผลผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • ได้รับประกาศนียบัตรยืนยันความรู้ที่ได้เรียน

เหมาะสำหรับ

 1. ครู
 2. ติวเตอร์
 3. นักเรียน
 4. บุคคลทั่วไป

รับประกัน