KLASS ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน
Core System for Learning and Collaboration Success

KLASS คือ นวัตกรรมบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
• รวบรวมการจัดการการเรียนรู้การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก
• ช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียน
เขตการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาใน
มุมมองใหม่ๆ

มีสินค้า
SKU
SE00000406180000004
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ระบบโซลูชั่น
แท็ก
-

 


คุณลักษณะเด่นของระบบ

Social classroom สังคมในห้องเรียน

 • ระบบสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับทุกๆ ชั้นเรียน
 • สามารถสร้างกลุ่มที่มีทั้งครูและนักเรียน

Attendanceการ เช็คชื่อ

 • เช็คชื่อผู้เรียนโดยใช้ระบบ Real time

Group collaboration การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

 • การใช้งานต่างๆ มีความปลอดภัยสูงและข้อมูลระหว่างกลุ่มจะไม่รั่วไหลถึงกัน

Timetable & calendar ปฏิทิน และตารางเวลา

 • สามารถสร้างปฏิทินกำหนดตารางและวันหยุดต่างๆ

Parent communication การสื่อสารของผู้ปกครอง

 • ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบได้

Course planning แผนการเรียนการสอน

 • ผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนการสอนและแชร์ข้อมูลไปยังผู้เรียนและผู้ปกครองได้

School news ข่าวสารจากทางโรงเรียน

 • แชร์ข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้เรียน

Assessment & reporting การประเมินผลและรายงาน

 • มีระบบการประเมินผลและแสดงข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ผลคะแนนที่นักเรียนสอบได้ สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์อัตโนมัติ

ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน
Core System for Learning and Collaboration Success

 1. มีการบริหารจัดการระบบจัดการข้อมูลนักเรียน (Student Information System; SIS)
 2. ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
 3. ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมกับผู้สอนและนักเรียน รวมทั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในโรงเรียนได้
 4. มีระบบการประเมินผลและรายงานที่ทันสมัยและรวดเร็ว

ระบบนี้ผ่านการใช้งานจริง ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สินค้าภายในกล่อง

-

รับประกัน

Owl Image

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าลำแขก จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และได้จัดอบรมให้กับครูต้นแบบในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นำไปสู่การขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

สช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ ให้ รร. สังกัด สช. ทั่วประเทศ (30 เม.ย. 63) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

เจเนซิส หนุน 7 โรงเรียน กทม. เขตปทุมวันใช้แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ดิจิทัล มุ่งสร้างความสำเร็จ

เจเนซิส มีเดียคอม ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หนุนโครงการนำร่องพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ดึง 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเข้าร่วม พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จในจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

กทม. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนำร่องใช้ดิจิทัลจัดการเรียนรู้ 7 โรงเรียน เขตปทุมวัน

(8 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล2

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นโรงเรียนสังกัด กทม. เขตปทุมวัน มีนักเรียนทั้งหมด 205 คน โดยมีครูทั้งหมดจำนวน 18 คน ซึ่งครูต้นแบบได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ ระบบ KLASS ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นที่เรียบร้อย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดดวงแข จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Owl Image

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม