ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู

ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู

  • ระบบบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของผู้สอน
  • รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
  • มีการจัดแยกสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ
  • สามารถอัพโหลดสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบได้
มีสินค้า
SKU
SE00000806180000021
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ระบบโซลูชั่น
แท็ก
-

Digital Media Resource for Teacher ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู

คำอธิบายหลักของระบบ

  • ระบบบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของผู้สอน
  • รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
  • มีการจัดแยกสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ
  • สามารถอัพโหลดสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบได้

เหมาะสำหรับ

  1. ผู้สอน
  2. สถาบันการศึกษา

รับประกัน