หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ชุด วิถีเกษตรไทย
THB 11,440.00  

-  อธิบายข้อมูลของการเกษตรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูก

-  อธิบายกรรมวิธีการทำการเกษตร ทั้งการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ รวมถึงการประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

-  อธิบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการช่องทางการตลาดของพืชผลชนิดต่างๆ

-  อธิบายและให้ข้อมูลรวมถึงบอกคุณประโยชน์ของพืชผลและสัตว์ ที่สามารถนำมาประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้ในอนาคต

มีสินค้า
SKU
EM03001408180000017
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
แท็ก
-

-  อธิบายข้อมูลของการเกษตรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูก

-  อธิบายกรรมวิธีการทำการเกษตร ทั้งการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ รวมถึงการประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

-  อธิบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการช่องทางการตลาดของพืชผลชนิดต่างๆ

-  อธิบายและให้ข้อมูลรวมถึงบอกคุณประโยชน์ของพืชผลและสัตว์ ที่สามารถนำมาประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้ในอนาคต

1 ปี