หนังสือความรู้รอบตัว ชุด รอบรู้พลังงาน
THB 180.00  

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์  ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

มีสินค้า
SKU
EM05001409170000077
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
หนังสือความรู้รอบตัว
แท็ก
-

หนังสือความรู้รอบตัว  ชุด รอบรู้พลังงานเล่มนี้จัดทำขึ้น ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน โลกของเราได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้กิจกรรมต่างๆ บนโลกดำเนินอยู่ได้ แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า พลังงานนั้นมีจำกัด โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง ดังนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเอาไว้ ไม่ให้หมดไปจากโลก และลูกหลานของเราจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป

สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด รอบรู้พลังงาน จำนวน 1 เล่ม

-