หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ
THB 180.00  

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์  ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

มีสินค้า
SKU
EM05001409170000081
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
หนังสือความรู้รอบตัว
แท็ก
-

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคลคลสำคัญ

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองอย่างเนกอนันต์ โดยจะกล่าวถึงประวัติและผลลงานที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับเรื่องราวอันเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมมองและทัศนคติในการดำเนินชีวิต

 

สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เล่ม

-