สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
THB 780.00  
  • เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ
  • เป็นเกมมัลติมีเดีย มี 12 ด่าน (แต่ละด่านอิงตามหลักค่านิยม 12 ประการ)
  • ผู้เล่นสามาระเล่นได้ครั้งละ 1-2 คน
  • เพิ่มคุณค่าความเป็นวิชาการด้วยคำถามส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ผู้เล่นสามารถเลือกตัวการ์ตูนแทนตนเองในการเล่นเกม  และสามารถตั้งชื่อผู้เล่นได้
มีสินค้า
SKU
EM01001408180000016
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ซีดีรอม
แท็ก
-
  • เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ
  • เป็นเกมมัลติมีเดีย มี 12 ด่าน (แต่ละด่านอิงตามหลักค่านิยม 12 ประการ)
  • ผู้เล่นสามาระเล่นได้ครั้งละ 1-2 คน
  • เพิ่มคุณค่าความเป็นวิชาการด้วยคำถามส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ผู้เล่นสามารถเลือกตัวการ์ตูนแทนตนเองในการเล่นเกม  และสามารถตั้งชื่อผู้เล่นได้

1 ปี