สื่อบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
THB 79,000.00  
 • มีคู่มือครู – แผนการสอน
 • มีจุดประสงค์การเรียนรู้  มาตรฐาน ตัวชี้วัด
 • มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
 • มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้
 • มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย
 • มีแบบทดสอบ-เฉลย
มีสินค้า
SKU
EM02001408180000018
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
วีดิทัศน์
แท็ก
-
 • มีคู่มือครู – แผนการสอน
 • มีจุดประสงค์การเรียนรู้  มาตรฐาน ตัวชี้วัด
 • มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
 • มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้
 • มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย
 • มีแบบทดสอบ-เฉลย

สินค้าภายในกล่อง

บทเรียนภาษาอังกฤษ 150 บทเรียน

1 ปี