ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า
THB 1,200.00  

-

มีสินค้า
SKU
EM01001302180000119
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
หนังสือพูดได้
แท็ก
-

หนังสือประโยคสนทนา 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

-