เริ่มต้น-

สิ้นสุด

การแสดงผล 1-9ของ6 ผลลัพธ์
 • การแสดงแบบกล่อง
 • การแสดงแบบรายการ

อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีการศึกษา

 • ปากกาอ่านออกเสียง อิเล็กทรอนิกส์ WIZER มีสินค้า
  THB 6,900.00  
  ปากกาอ่านออกเสียง อิเล็กทรอนิกส์ WIZER
  THB 6,900.00    
 • คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 65 นิ้ว รุ่น LDIR-065PC มีสินค้า
  THB 198,000.00  
  คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 65 นิ้ว รุ่น LDIR-065PC
  THB 198,000.00    
 • คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 58 นิ้ว รุ่น LDIR-058PC มีสินค้า
  THB 128,000.00  
  คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 58 นิ้ว รุ่น LDIR-058PC
  THB 128,000.00    
 • คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 42 นิ้ว รุ่น LDIR-042PC มีสินค้า
  THB 89,000.00  
  คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส Genesis Touch Com ขนาด 42 นิ้ว รุ่น LDIR-042PC
  THB 89,000.00    
 • ปากกาอ่านออกเสียง อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น A100x มีสินค้า
  THB 6,900.00  
  ปากกาอ่านออกเสียง อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น A100x
  THB 6,900.00    
 • คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom มีสินค้า
  THB 70,000.00  
  คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom
  THB 70,000.00