เรียนรู้ช้า ใช่ว่าเรียนไม่ได้

ในฐานะนักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจสักนิด ว่าเด็กบางคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย เรียกว่า EMR.(Educable mentally retarded) ใช่ว่าจะเรียนรู้แบบเด็กทั่วๆ ไปไม่ได้เลย เด็กอาจมี พัฒนาการด้านการฟัง พูด และเขียนช้ากว่าเพื่อนๆ เรียนรู้และทำงานเชิงปฏิบัติการได้มากกว่าด้านวิชาการ จริงๆ แล้วเด็กประเภทนี้สามารถเรียนร่วมชั้นเรียนปกติได้ถ้ามีการช่วย เหลือที่เหมาะสมค่ะ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมจำไว้สอนลูกสาว! สอนลูกอดใจไม่ดื่มน้ำอัดลมตอนเด็ก ช่วยให้ลูกไม่เสียตัวเป็นแม่วัยใสตอนโต

เชื่อเลยว่าใครที่มีลูกสาวตัวน้อยๆ ตอนนี้ห่วงไปไกลถึงเรื่องมีแฟนจะดูแลตัวเองยังไง ลูกจะรักนวลสงวนตัวไหม กลัวลูกตั้งท้องเป็นคุณแม่วัยใส เราก็กลัวค่ะ แต่ก็มีวิธีสอนให้ลูกรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ยอมเสียตัวง่ายๆ ด้วยทักษะสมอง EF ที่คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้ฝึกฝนลูกตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยการอดใจไม่ดื่มน้ำอัดลม อดใจไม้กินลูกอม เริ่มจาก...... 
ข้อมูลเพิ่มเติมแนะแนวการเรียนยุค 4.0 : เด็กไทย “จะรอใคร” ไม่ได้แล้ว

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่การเรียนรู้ไร้พรมแดน นักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้อย่างไร ?... 
ข้อมูลเพิ่มเติมแทนการสั่ง..เราตั้งคำถาม

เด็กๆ ถูกสั่งทั้งวัน... การสั่งที่หลายครั้งไม่ได้ช่วยสร้างความคิดวิเคราะห์ และมักทำลายความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการคิดแก้ปัญหา ที่สำคัญ คือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันย่ำแย่ และนำมาซึ่งการต่อต้าน ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็น “พูดยังไงก็ไม่ฟัง”... 
ข้อมูลเพิ่มเติมองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

องค์กรที่ดีจะมีการตื่นตัวตลอดเวลา พนักงานจะกระหายในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงองค์กรต้องให้ความรู้ ของคนในองค์กรมีการ Share กัน และบริหารองค์ความรู้ให้เป็นองค์รวม สามารถไหลลื่นหรือมีพลวัตรสูงไปทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายเทความรู้ทั้งจากภาคสนามสู่ฝ่ายบริหาร และถ่ายทอดยุทธ์ศาสตร์และทิศทางธุรกิจสู่พนักงานในระดับด่านหน้า Frontline เพื่อที่เข้าสามารถปฏิบัติการได้ทันทีภายใต้กรอบแนวทางกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ให้ องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้อง... 
ข้อมูลเพิ่มเติมกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)

การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs”... 
ข้อมูลเพิ่มเติมนี่สิ! ห้องเรียน 4.0

หมดยุคการเรียนการสอน หน้ากระดาน เขียนให้เด็กอ่าน ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองกันแล้ว อย่าลืมว่าสมัยนี้เรามีตัวช่วยชั้นดีในนามของเทคโนโลยีที่จะทำให้อะไรๆ ก็ง่ายและสนุกมากขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆ คนไหนก็ต้องรู้จัก ที่สำคัญ คือ ติดงอมแงม แต่ในทางกลับกันเราก็สามารถนำเจ้าสิ่งนี้มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน... 
ข้อมูลเพิ่มเติมDigital Education ... พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เปิดเวทีเสวนา ระดมสมองครั้งสำคัญ ทั้งภาครัฐ การศึกษา เอกชน แรงงาน ร่วมกำหนดทิศทางระบบการศึกษาแห่งอนาคตของประเทศไทยด้วยระบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมห้องเรียนยุคใหม่การเป็นสู่ระบบการศึกษาดิจิทัล ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล... 
ข้อมูลเพิ่มเติม'งานบ้าน' พัฒนาสมองมากกว่า 'การบ้าน'

"หมดสมัยแล้วกับระบบการศึกษาที่มุ่งสอนเพื่อมอบความรู้ในโลกยุคไอที เด็กยุคใหม่ต้องรู้ว่าจะเป็นอะไร รู้จักกำหนดเป้าหมายของตัวเองและไปให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่วอกแวก"... 
ข้อมูลเพิ่มเติมฟรีแลนซ์ อาชีพแห่งศตวรรษที่ 21

ในระหว่างที่บ้านเรายังคงโต้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นเกี่ยวกับอาชีพฟรีแลนซ์ที่คนเริ่มหันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเวลานี้ที่สหรัฐอเมริกา จำนวนแรงงานชาวอเมริกันกว่า 36 เปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแลนซ์ โดยคาดการณ์ว่ามีมากถึง 57.3 ล้านคน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุมิลเลนเนียล (คนที่เกิดระหว่างปี 1984-1996) คือข้อมูลจากรายงานประจำปี 2017 ที่ชื่อว่า Freelancing in America (FIA) ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพ Upwork และกลุ่มสหภาพแรงงานฟรีแลนซ์ (Freelancers Union) ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม