เกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย สมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ดังนี้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ลองไม่รู้! 10 วิธีง่ายๆ เพิ่มความจำในแบบฉบับ Harvard

โดยวารสาร HEALTH beat จากสำนักพิมพ์ Harvard University ได้ตีพิมพ์บทความ คำแนะนำเหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจ และน่าปฏิบัติอีกด้วย เนื่องจากความจำของคนเรา มีเวลาเสื่อมถอย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษา หรือทบทวนสิ่งที่ต้องทำหรือคิดบ่อยๆ มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้เราลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเทคโนโลยีส่งเสริมภาวะผู้นำ

ผู้นำของโลกปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ไม่รู้เรื่องว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ต้องเข้าใจไว้เลยค่ะว่าท่านไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะท่านตกยุคล้าหลังอย่างยากจะเยียวยา... 
ข้อมูลเพิ่มเติมถอดบทเรียน 6 กรณีศึกษา ช่วย ‘เด็กไทย’ เท่าทันสื่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อดิจิทัล” ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างสูงกับสังคมไทยในหลายประการ ทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดผลในทางลบ การ “รู้เท่าทันสื่อ” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน กระนั้นประเทศไทยมีความพยายามขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น แต่ยังขาดองค์วามรู้และแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนจึงได้เปิดงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย” ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าใจ ‘Customer Journey’ เข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล

หากต้องการซื้อรถยนต์สักคัน สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร แน่นอนว่าสำหรับคนส่วนใหญ่คือการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่าลูกฉลาดแค่ไหน เช็คได้จากสัญญาณเหล่านี้

เด็กทุกคนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ถ้าแม่ๆ รู้เร็วว่าลูกเก่งได้ไหน ฉลาดเรื่องอะไร แล้วฝึกฝนให้ลูกมีความชำนาญด้านนั้น จะช่วยให้ลูกพัฒนาความฉลาดไปได้อีกไกล และเหล่านี้คือ 11 สัญญาณความฉลาดที่ลูกน้อยฉายแววออกมา ลองเช็คกันดูสิว่า ลูกของคุณมีความสามารถด้านไหนเด่นเป็นพิเศษ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

พฤติกรรมดังกล่าวของมนุษย์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสุข ความภาคภูมิ และความอิ่มเอิบใจที่สามารถคิดและทำในสิ่งท้าทายที่อยากทำ และทำได้สำเร็จ โดยการใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ หรือเท่าที่จะสามารถคิดหามาใช้ได้ อาการเหล่านี้ เรียกว่า การสร้างสรรค์หรือความสามารถในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

เวียดนามเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะเวียดนามมีอาวุธที่สำคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา ที่แซงหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม4 วิธีสอนลูก ฉบับกะทัดรัด สไตล์คุณหมอ

วันนี้เรามีบทความของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นักจิตวิทยาและนักเขียนและนักคอลัมนิสต์ชื่อดัง เกี่ยวกับ วิธีสอนลูก ฉบับสั้นที่สุด มาฝากกันค่ะ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเล่นกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ปฐมวัยเป็น วัยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของเด็ก นั่นเป็นผลมาจากการพัฒนาของสมองซึ่งจะมีการพัฒนาสูงสุดในวัยนี้ สมองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดจนสู่วัยผู้ใหญ่ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านหากรากฐานมั่นคงแล้วบ้านก็มีแนวโน้มแข็งแรงในเด็กปฐมวัยก็เช่นกัน หากสมองมีการเจริญเติบโต มีการสร้างเครือข่ายเป็นอย่างดี เมื่อเติบโตขึ้นก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการในวัยต่อมา แต่ตรงข้ามหากเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี โอกาสที่จะก่อปัญหาต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กก็จะเป็นไปได้สูง... 
ข้อมูลเพิ่มเติม