การพัฒนาคนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม“คิดเป็น” ทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน

โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เหล่านี้ทำให้คนอย่างเราๆ ต้องปรับตัวตามให้ทันอยู่เสมอ เพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่เป็นปัญหา และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่คนในโลกปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมี เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็คือ “การคิดเป็น”... 
ข้อมูลเพิ่มเติมมารู้จักสมองเด็กทารกกัน

ถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะของเด็กทารกได้ เราก็คงจะพบกับสมองที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาอย่างน่าทึ่งและดีที่สุดในโลกใบนี้ สมองของเจ้าตัวน้อยแรกคลอดแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ สมองส่วนหน้า (forebrain) สมองส่วนกลาง (midbrain) และสมองส่วนท้าย (hindbrain) ซึ่งในสมองส่วนหน้ายังแบ่งออกไปได้อีกเป็น เซรีบรัม, ธาลามัส, ไฮโปธาลามัส, และระบบประสาทลิมบิก แต่ส่วนที่สำคัญและโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ เซรีบรัม ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนพื้นผิวที่พับโค้งลงมา และมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มก้อนของสมองด้วยกัน เรียกว่า ซีเรบรัล คอร์เท็กซ์ (cerebral cortex) ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) คือ การเรียนการสอนที่อาศัยสื่อหลายๆ ชนิดผสมผสานกัน ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และเหตุการณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อนุบาล

สมองของเด็กอนุบาล อยู่ในระยะที่กำลังเก็บรับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน และพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสแบบต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์นั้นฉายภาพมายังตำแหน่งต่างๆ ในสมอง ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลจึงควรจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการสมองวัยอนุบาล... 
ข้อมูลเพิ่มเติมสมองมนุษย์พัฒนาได้ตลอดชีวิต

หลายคนอาจเคยได้ยินว่าสมองของคนเราพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงวัยเด็ก หลังจากนั้นเซลล์สมองจะลดลงเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น พ่อแม่หลายคนจึงทุ่มเทหากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆ เพื่อตักตวงช่วงเวลาที่สำคัญนี้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง แม้คนเราจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่สมองก็ไม่ได้หยุดพัฒนา แต่กลับจะเติบโตไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเสียชีวิต แถมยังเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาไปสู่การมีลักษณะเฉพาะมากที่สุดอีกด้วย... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐาน (Brain-based Learning)สำหรับเด็กปฐมวัย

ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ แรกเกิดถึง 7 ปี หากมาส่งเสริมหลังจากวัยนี้แล้วถือได้ว่าสายเสียแล้ว เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 80% ของผู้ใหญ่ ครูควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา

เจเนซิส มีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว พร้อมเปิดข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 21 มีนาคม ศกนี้ ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเจาะกึ๋นทั้ง 21 โซลูชั่น ช่วยเสริมทักษะมันสมอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล หวังเป็นเครื่องมือปฏิรูประบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่รุ่นเด็กสู่วัยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันระบบการศึกษาสู่ยุคประเทศไทย 4.0... 
ข้อมูลเพิ่มเติมวิธีสอนลูกคิด version เด็กโต

บทความนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ชั้นประถมเป็นต้นไปคะ การสอนลูกให้ “คิด”เป็น ถามว่าเพราะอะไรการคิด ถึงมีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 คำตอบก็คือ เพราะมีการคาดการณ์กันว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ น่าจะเป็นยุคที่การขายสินค้าหรือการให้บริการต่างๆ จะมีการแข่งขันกันสูง จะว่าไปอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงอนาคต เพราะในปัจจุบันนี้หลายๆ อาชีพก็เริ่มจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดให้เห็นกันแล้ว เอาที่เห็นชัดๆ ก็อย่างร้านขายกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตอนนี้ไม่รู้มีอยู่กี่ร้อยร้าน สมมุติหากลูกของคุณเผอิญโตขึ้นมาแล้วอยากเปิดร้านกาแฟที่เชียงใหม่บ้าง แต่ใช้วิธีเปิดร้านแถวๆ ที่เขาเปิดกัน เมล็ดกาแฟก็ใช้แบบที่เค้าใช้ๆ กัน ตกแต่งร้านก็แบบที่เขาแต่งๆ กัน เมนูในร้านก็เหมือนๆ ร้านอื่น เสี่ยงมากที่ลูกค้าจะคิดกับร้านของลูกคุณ เหมือนที่คิดกับร้านขายพวงมาลัยหน้าวัด นั่นคือ “ซื้อร้านไหนก็เหมือนกันแหละ”... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าผลักดันให้ลูกแค่เรียนเก่งแต่ต้องมีความสุขกับการเรียนรู้

พ่อแม่มีหน้าที่เป็นโค้ชให้ลูก ส่งเสริมให้ลูกค้นหาตัวเองด้วยการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ การเข้าค่ายโครงการต่างๆ รวมทั้งการทำงานพิเศษ หรือการมอบหมายให้เด็กที่มีหน้าที่รับผิดชอบของเขาเองภายในบ้านเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติม