เจเนซิส ร่วมรณรงค์รับมือไข้เลือดออก มอบชุดสื่อความรู้โรงเรียนสังกัด กทม.

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี โดยในเขตกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561) พบว่าเขตยานนาวา มีนบุรี และห้วยขวาง มีอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกสูงสุดตามลำดับ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส ร่วมรณรงค์รับมือไข้เลือดออก มอบชุดสื่อความรู้โรงเรียนสังกัด กทม.

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน สระบุรี

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด โดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน” ให้กับอาจารย์ของสถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาของสถาบันต่อไป ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา ไอที โซลูชั่น ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น

เจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 ชูแพลตฟอร์มเครื่องมือพัฒนาสมอง ปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์รับมือยุคไทยแลนด์ 4.0... 
ข้อมูลเพิ่มเติมดัชนีดึงดูดคนเก่งโลก: สิงคโปร์ครองอันดับ 2 ส่วนไทยอยู่อันดับ 70

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่มเพาะคนเก่งมีพรสวรรค์มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำถึงระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายของประเทศ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม

เจเนซิสมีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา

เจเนซิสมีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว... 
ข้อมูลเพิ่มเติม

หุ่นยนต์แย่งงาน !!? | ชีวิตท่ามกลางโลกยุคใหม่ ? | IGNITE THAILAND | Development | Genesis MediaCom

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกยุคสมัย.... บางสิ่งบางอย่างถูกพัฒนา บางสิ่งบางอย่างต้องหายไป ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ยาและการรักษาโรค หรือแม้กระทั่งอาชีพของคนก็ตาม ซึ่งมันเป็นปกติของทุกยุคสมัย ไม่เคยมีสิ่งใดแน่นอน ทุกสิ่งเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอล และซึ่งอาจทำให้บางกลุ่มของคนในสังคม ปรับตัวไม่ทัน... แล้ว..... ถ้าหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าคน จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าหุ่นยนต์มาทำหน้าที่แทนคน บางอาชีพตกงาน จะทำอย่างไร ? จะอยู่ท่ามกลางสังคมโลกยุคใหม่อย่างไร ? ต่อจากนี้ไป การศึกษาจะต้องมีรูปแบบเป็นเช่นไร ? และเมื่อเราใช้ Digital เต็มรูปแบบกับการศึกษา จะได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร ? ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมDigital Education...เมื่อ ‘เกม’ กลายเป็น ‘ติ่ง’ ของการศึกษา

นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้จัดงานเสวนา “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบดิจิทัล : สร้างคน สร้างชาติ เพื่อศักยภาพไทยสู่สากล” กล่าวว่า แนวคิดระบบการศึกษาใหม่ (Modern Education) มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดรูปแบบ เน้นผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ มีการนำทฤษฎีการเล่นมาใช้ เพราะเด็กๆชอบเล่น จึงต้องนำเรื่องเรียนไปใส่ในการเล่น เช่น การใช้ระบบเกมการศึกษา เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning and Gamification) หรือการสร้างเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างง่าย ประหยัดและสะดวก มีความสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนสามารถรับความรู้ได้เร็วและจดจำได้ดี... 
ข้อมูลเพิ่มเติม