การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สภาพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข มีหลักปฏิบัติดังนี้ คือ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมDigital Education, Transforming Thai Education & Increasing Equal Learning Oppotunities for All

A significant panel talk for public and private sectors was hosted to address a direction of Thai education with digital technologies, hoping to transform learning into educational digital system, reducing gaps, and creating equality to increase opportunities for all to access knowledge and innovative technology. The purpose is to improve human resources and nation to increase competency skills up to the global standard. ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย สมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ดังนี้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ลองไม่รู้! 10 วิธีง่ายๆ เพิ่มความจำในแบบฉบับ Harvard

โดยวารสาร HEALTH beat จากสำนักพิมพ์ Harvard University ได้ตีพิมพ์บทความ คำแนะนำเหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจ และน่าปฏิบัติอีกด้วย เนื่องจากความจำของคนเรา มีเวลาเสื่อมถอย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษา หรือทบทวนสิ่งที่ต้องทำหรือคิดบ่อยๆ มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้เราลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเทคโนโลยีส่งเสริมภาวะผู้นำ

ผู้นำของโลกปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ไม่รู้เรื่องว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ต้องเข้าใจไว้เลยค่ะว่าท่านไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะท่านตกยุคล้าหลังอย่างยากจะเยียวยา... 
ข้อมูลเพิ่มเติมถอดบทเรียน 6 กรณีศึกษา ช่วย ‘เด็กไทย’ เท่าทันสื่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อดิจิทัล” ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างสูงกับสังคมไทยในหลายประการ ทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดผลในทางลบ การ “รู้เท่าทันสื่อ” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน กระนั้นประเทศไทยมีความพยายามขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น แต่ยังขาดองค์วามรู้และแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนจึงได้เปิดงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย” ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าใจ ‘Customer Journey’ เข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล

หากต้องการซื้อรถยนต์สักคัน สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร แน่นอนว่าสำหรับคนส่วนใหญ่คือการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่าลูกฉลาดแค่ไหน เช็คได้จากสัญญาณเหล่านี้

เด็กทุกคนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ถ้าแม่ๆ รู้เร็วว่าลูกเก่งได้ไหน ฉลาดเรื่องอะไร แล้วฝึกฝนให้ลูกมีความชำนาญด้านนั้น จะช่วยให้ลูกพัฒนาความฉลาดไปได้อีกไกล และเหล่านี้คือ 11 สัญญาณความฉลาดที่ลูกน้อยฉายแววออกมา ลองเช็คกันดูสิว่า ลูกของคุณมีความสามารถด้านไหนเด่นเป็นพิเศษ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

พฤติกรรมดังกล่าวของมนุษย์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสุข ความภาคภูมิ และความอิ่มเอิบใจที่สามารถคิดและทำในสิ่งท้าทายที่อยากทำ และทำได้สำเร็จ โดยการใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ หรือเท่าที่จะสามารถคิดหามาใช้ได้ อาการเหล่านี้ เรียกว่า การสร้างสรรค์หรือความสามารถในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

เวียดนามเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะเวียดนามมีอาวุธที่สำคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา ที่แซงหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม