โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าลำแขก จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และได้จัดอบรมให้กับครูต้นแบบในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นำไปสู่การขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา... 
ข้อมูลเพิ่มเติมสช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)... 
ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล2

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นโรงเรียนสังกัด กทม. เขตปทุมวัน มีนักเรียนทั้งหมด 205 คน โดยมีครูทั้งหมดจำนวน 18 คน ซึ่งครูต้นแบบได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ ระบบ KLASS ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นที่เรียบร้อย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป... 
ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดดวงแข จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป... 
ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป... 
ข้อมูลเพิ่มเติมกทม. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนำร่องใช้ดิจิทัลจัดการเรียนรู้ 7 โรงเรียน เขตปทุมวัน

(8 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส หนุน 7 โรงเรียน กทม. เขตปทุมวันใช้แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ดิจิทัล มุ่งสร้างความสำเร็จ

เจเนซิส มีเดียคอม ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หนุนโครงการนำร่องพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ดึง 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเข้าร่วม พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จในจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ ให้ รร. สังกัด สช. ทั่วประเทศ (30 เม.ย. 63) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม