หุ่นยนต์แย่งงาน !!? | ชีวิตท่ามกลางโลกยุคใหม่ ? | IGNITE THAILAND | Development | Genesis MediaCom

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกยุคสมัย.... บางสิ่งบางอย่างถูกพัฒนา บางสิ่งบางอย่างต้องหายไป ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ยาและการรักษาโรค หรือแม้กระทั่งอาชีพของคนก็ตาม ซึ่งมันเป็นปกติของทุกยุคสมัย ไม่เคยมีสิ่งใดแน่นอน ทุกสิ่งเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอล และซึ่งอาจทำให้บางกลุ่มของคนในสังคม ปรับตัวไม่ทัน... แล้ว..... ถ้าหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าคน จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าหุ่นยนต์มาทำหน้าที่แทนคน บางอาชีพตกงาน จะทำอย่างไร ? จะอยู่ท่ามกลางสังคมโลกยุคใหม่อย่างไร ? ต่อจากนี้ไป การศึกษาจะต้องมีรูปแบบเป็นเช่นไร ? และเมื่อเราใช้ Digital เต็มรูปแบบกับการศึกษา จะได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร ? ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม