หลักในการพูดคุยกับลูก

หากคุณมีเรื่องที่สำคัญ ที่อยากเตือน อยากพูดคุย ทำความเข้าใจกับลูก ขอแนะนำให้นัดคุยให้เป็นกิจจะลักษณะค่ะ พยายามอย่าใช้เวลาในชีวิตประจำวัน เช่น บนโต๊ะอาหาร บนรถระหว่างทางไปโรงเรียน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ลูกจะเริ่มเบื่อ เพราะคาดการณ์ได้ว่า เดี๋ยวขึ้นรถแม่ก็ต้องบ่น เดี๋ยวไปกินข้าวพ่อก็ต้องด่า ทำให้สุดท้าย เด็กบางคนหลีกเลี่ยงการพบปะคนในครอบครัว หมกตัวอยู่แต่ในห้องก็มี... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเคล็ดลับ เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก ด้วยการเล่นแบบง่ายๆ ?

การเล่นเป็นวิธีปลดปล่อยพลังงานที่มีเหลือเฟือในตัวเด็ก จึงมีประโยชน์มากสำหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ในที่นี้หมายถึงการเล่นแบบที่ออกแรงเยอะๆ จนกระทั่งเหงื่อแตก... 
ข้อมูลเพิ่มเติม5 วิธีเลี้ยงดูลูก ไม่ให้ไอคิวต่ำตั้งแต่ขวบแรก

เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น ปัจจุบันอายุสมองเด็กไทยต่ำกว่าอายุจริง ยกตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 7 ปี ก็ควรมีสมองอายุ 7 ปี แต่เด็กไทยมีอายุสมองแค่ 5 ปี นี่คือค่าเฉลี่ยที่ชี้ว่าเด็กไทยมีพัฒนาถดถอยขึ้นทุกวัน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม