การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สภาพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข มีหลักปฏิบัติดังนี้ คือ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเทคโนโลยีส่งเสริมภาวะผู้นำ

ผู้นำของโลกปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ไม่รู้เรื่องว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ต้องเข้าใจไว้เลยค่ะว่าท่านไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะท่านตกยุคล้าหลังอย่างยากจะเยียวยา... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าใจ ‘Customer Journey’ เข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล

หากต้องการซื้อรถยนต์สักคัน สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร แน่นอนว่าสำหรับคนส่วนใหญ่คือการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

พฤติกรรมดังกล่าวของมนุษย์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสุข ความภาคภูมิ และความอิ่มเอิบใจที่สามารถคิดและทำในสิ่งท้าทายที่อยากทำ และทำได้สำเร็จ โดยการใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ หรือเท่าที่จะสามารถคิดหามาใช้ได้ อาการเหล่านี้ เรียกว่า การสร้างสรรค์หรือความสามารถในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติม10 วิธีสร้างทักษะให้ลูก

ปัจจุบันเด็กๆ เติบโตท่ามกลางความสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนแทบทำอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งกิจวัตรง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การมีทักษะชีวิตจะช่วยให้ลูกมีทักษะรอบด้านที่ดี ทำให้สามารถจัดการกับความต้องการและสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมแทนการสั่ง..เราตั้งคำถาม

เด็กๆ ถูกสั่งทั้งวัน... การสั่งที่หลายครั้งไม่ได้ช่วยสร้างความคิดวิเคราะห์ และมักทำลายความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการคิดแก้ปัญหา ที่สำคัญ คือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันย่ำแย่ และนำมาซึ่งการต่อต้าน ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็น “พูดยังไงก็ไม่ฟัง”... 
ข้อมูลเพิ่มเติม'งานบ้าน' พัฒนาสมองมากกว่า 'การบ้าน'

"หมดสมัยแล้วกับระบบการศึกษาที่มุ่งสอนเพื่อมอบความรู้ในโลกยุคไอที เด็กยุคใหม่ต้องรู้ว่าจะเป็นอะไร รู้จักกำหนดเป้าหมายของตัวเองและไปให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่วอกแวก"... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการพัฒนาคนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม“คิดเป็น” ทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน

โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เหล่านี้ทำให้คนอย่างเราๆ ต้องปรับตัวตามให้ทันอยู่เสมอ เพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่เป็นปัญหา และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่คนในโลกปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมี เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็คือ “การคิดเป็น”... 
ข้อมูลเพิ่มเติมมารู้จักสมองเด็กทารกกัน

ถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะของเด็กทารกได้ เราก็คงจะพบกับสมองที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาอย่างน่าทึ่งและดีที่สุดในโลกใบนี้ สมองของเจ้าตัวน้อยแรกคลอดแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ สมองส่วนหน้า (forebrain) สมองส่วนกลาง (midbrain) และสมองส่วนท้าย (hindbrain) ซึ่งในสมองส่วนหน้ายังแบ่งออกไปได้อีกเป็น เซรีบรัม, ธาลามัส, ไฮโปธาลามัส, และระบบประสาทลิมบิก แต่ส่วนที่สำคัญและโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ เซรีบรัม ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนพื้นผิวที่พับโค้งลงมา และมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มก้อนของสมองด้วยกัน เรียกว่า ซีเรบรัล คอร์เท็กซ์ (cerebral cortex) ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม