Digital Education, Transforming Thai Education & Increasing Equal Learning Oppotunities for All

A significant panel talk for public and private sectors was hosted to address a direction of Thai education with digital technologies, hoping to transform learning into educational digital system, reducing gaps, and creating equality to increase opportunities for all to access knowledge and innovative technology. The purpose is to improve human resources and nation to increase competency skills up to the global standard. ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย สมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ดังนี้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ลองไม่รู้! 10 วิธีง่ายๆ เพิ่มความจำในแบบฉบับ Harvard

โดยวารสาร HEALTH beat จากสำนักพิมพ์ Harvard University ได้ตีพิมพ์บทความ คำแนะนำเหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจ และน่าปฏิบัติอีกด้วย เนื่องจากความจำของคนเรา มีเวลาเสื่อมถอย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษา หรือทบทวนสิ่งที่ต้องทำหรือคิดบ่อยๆ มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้เราลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมถอดบทเรียน 6 กรณีศึกษา ช่วย ‘เด็กไทย’ เท่าทันสื่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อดิจิทัล” ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างสูงกับสังคมไทยในหลายประการ ทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดผลในทางลบ การ “รู้เท่าทันสื่อ” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน กระนั้นประเทศไทยมีความพยายามขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น แต่ยังขาดองค์วามรู้และแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนจึงได้เปิดงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย” ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่าลูกฉลาดแค่ไหน เช็คได้จากสัญญาณเหล่านี้

เด็กทุกคนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ถ้าแม่ๆ รู้เร็วว่าลูกเก่งได้ไหน ฉลาดเรื่องอะไร แล้วฝึกฝนให้ลูกมีความชำนาญด้านนั้น จะช่วยให้ลูกพัฒนาความฉลาดไปได้อีกไกล และเหล่านี้คือ 11 สัญญาณความฉลาดที่ลูกน้อยฉายแววออกมา ลองเช็คกันดูสิว่า ลูกของคุณมีความสามารถด้านไหนเด่นเป็นพิเศษ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

เวียดนามเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะเวียดนามมีอาวุธที่สำคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา ที่แซงหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม4 วิธีสอนลูก ฉบับกะทัดรัด สไตล์คุณหมอ

วันนี้เรามีบทความของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นักจิตวิทยาและนักเขียนและนักคอลัมนิสต์ชื่อดัง เกี่ยวกับ วิธีสอนลูก ฉบับสั้นที่สุด มาฝากกันค่ะ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเล่นกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ปฐมวัยเป็น วัยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของเด็ก นั่นเป็นผลมาจากการพัฒนาของสมองซึ่งจะมีการพัฒนาสูงสุดในวัยนี้ สมองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดจนสู่วัยผู้ใหญ่ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านหากรากฐานมั่นคงแล้วบ้านก็มีแนวโน้มแข็งแรงในเด็กปฐมวัยก็เช่นกัน หากสมองมีการเจริญเติบโต มีการสร้างเครือข่ายเป็นอย่างดี เมื่อเติบโตขึ้นก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการในวัยต่อมา แต่ตรงข้ามหากเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี โอกาสที่จะก่อปัญหาต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กก็จะเป็นไปได้สูง... 
ข้อมูลเพิ่มเติม20 วิธีเสริมพลังสมองเด็ก 0 - 3 ปี

ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ หากพ่อแม่สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสม สมองของเขาก็จะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของสมองในช่วงนี้คือรากฐานสำคัญของชีวิตและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของคนเราเมื่อเติบโตขึ้น โจเซฟ เลอดอกซ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองระดับแนวหน้าของโลกคนหนึ่ง ถึงกับกล่าวไว้ว่า “Who we are, we are our synapses.” ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าสมองของคนเรามีความสำคัญเพียงไร (synapse หมายถึงรอยเชื่อมต่อของเซลล์สมองแต่ละเซลล์, ผู้เขียน)... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการ 'อ่าน' ดีกับลูกอย่างไร?

การอ่านเป็นประตูสู่โลกจินตนาการของคนได้ทุกวัย นับได้ตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ จนกระทั่งวัยหลังเกษียณ และการปลูกฝังนิสัยรักการตั้งแต่วัยเด็กอย่างสม่ำเสมอ ยังแฝงประตูความรอบรู้เอาไว้ด้วย เพราะทักษะการอ่านออกเชื่อมโยงกับการเขียนได้ และการอ่านออกเขียนได้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตประจำวัน... 
ข้อมูลเพิ่มเติม