อาชีพเดียวไม่พอ มดงานยุคดิจิทัลต้องมีอาชีพที่สอง

มองไปรอบตัวนาทีนี้ แทบไม่มีใครก้มหน้าก้มตาทำอาชีพเดียว หวังพึ่งน้ำบ่อเดิมที่ไม่รู้ว่าจะแห้งผากไปเมื่อใดอีกต่อไป หลายๆ คนเริ่มมีอาชีพเสริมหลังเลิกงาน หรือ มองหาโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองด้วยอาชีพที่สอง สาม หรือ สี่ แบบที่ฝรั่งเรียกว่า “Multiple Jobs”... 
ข้อมูลเพิ่มเติม7 ข้อคิดสู่เส้นทางนักธุรกิจ ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

เราทุกคนอยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามศึกษาแนวทาง เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ เพื่อเอามาใช้เป็นแนวทางในการทำงานหรือการลงทุน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

องค์กรที่ดีจะมีการตื่นตัวตลอดเวลา พนักงานจะกระหายในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงองค์กรต้องให้ความรู้ ของคนในองค์กรมีการ Share กัน และบริหารองค์ความรู้ให้เป็นองค์รวม สามารถไหลลื่นหรือมีพลวัตรสูงไปทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายเทความรู้ทั้งจากภาคสนามสู่ฝ่ายบริหาร และถ่ายทอดยุทธ์ศาสตร์และทิศทางธุรกิจสู่พนักงานในระดับด่านหน้า Frontline เพื่อที่เข้าสามารถปฏิบัติการได้ทันทีภายใต้กรอบแนวทางกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ให้ องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้อง... 
ข้อมูลเพิ่มเติม