วิธีการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน : ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาประดิษฐ์มนูธรรม  ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 613-2-03800-5
** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินทางโทรสาร 02-514-9028,02-5302578 มายังบริษัทฯ ทันที หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-514-9052-3, 02-5302574-77

2. สั่งจ่ายดราฟท์ธนาคาร หรือธนาณัติในนาม บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด