วิธีการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน : ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-514-9052-3
** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินทางโทรสาร 02-514-9028,02-5302578 มายังบริษัทฯ ทันที หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-514-9052-3, 02-5302574-77

1. สั่งจ่ายดราฟท์ธนาคาร หรือธนาณัติในนาม บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด