การส่งสินค้า

การส่งสินค้า

  • เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จัดส่งฟรี)

          (มูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป)

 

  • ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชน หรือตามข้อตกลง