การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

1. หากสินค้าที่ซื้อไปชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ที่ระบุอยู่บนใบรับประกันสินค้า รับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที

2. รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยต้องยื่นหลักฐานการซื้อต่อบริษัท เพื่อรับบริการหลังการขาย

3. รับประกันเฉพาะกรณีความบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น

4. ไม่รับประกันในกรณีใช้งานผลิตประเภท นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แท้จริงของการใช้งาน

5. ไม่รับประกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

6. ห้ามทำบัตรรับประกันหาย ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกัน ในการรับบริการหลังการขาย