การศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

การศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

การศึกษาเปี่ยมคุณภาพแบบฉบับเวียดนาม

เวียดนามเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะเวียดนามมีอาวุธที่สำคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา ที่แซงหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ

วันนี้ (18 ม.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA เมื่อปี 2015 ที่เน้นประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ใน 70 ประเทศ เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง โดยนักเรียนชาวเวียดนามมีคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงอยู่ในอันดับที่ 12 แซงหน้าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร ที่มีคะแนนรวมอยู่ที่อันดับที่ 20 สหรัฐอเมริกาอันดับที่ 28 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 47 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำในระดับใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ความสงสัยว่าทำไมเวียดนามจึงพัฒนาการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปหาคำตอบที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย โดยได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียนเกรด 9 ในวิชามหาโหดของเด็กๆ เกือบทั่วโลก นั่นคือวิชา physics ซึ่งมีคุณครูอยู่หน้ากระดานดำยืนถือตัวอย่างสายไฟพร้อมอธิบายขั้นตอนการทำงาน มีการยื่นตัวอย่างให้นักเรียนได้ลองลงมือทำ

ขณะที่โต๊ะเรียนที่ทำจากไม้มีนักเรียนประมาณ 40 คน บางคนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูกำลังถ่ายทอด บางคนหันไปคุยกับเพื่อนข้างๆ บางคนจดบันทึกในความรู้ที่กำลังฟัง ขณะที่บางคนก็พลิกหน้าหนังสือแบบเรียนที่เป็นเพียงกระดาษเล่มบางๆ ไปมา ซึ่งมองเผินๆ บรรยากาศโดยรวมของห้องเรียนเวียดนามไม่แตกต่างจากห้องเรียนของไทยนัก แต่เมื่อนั่งสังเกตการณ์อยู่ในห้องเรียนไปอีกพัก พบว่ามีการยกมือขอตอบคำถามแบบไม่เหนียมอาย ได้เห็นการลุกขึ้นยืนตอบคำถามแบบไม่มีความเคอะเขินเมื่อครูโยนคำถามออกมา เป็นบรรยากาศของความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

นอกจากนี้ความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วของประเทศเล็กๆ ที่ไม่ได้ร่ำรวย สร้างความสงสัยให้กับธนาคารโลก การวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าอะไรทำให้นักเรียนเวียดนามเรียนรู้ได้ดีกว่านักเรียนจากประเทศที่มั่งคั่งจึงเกิดขึ้น และพบว่าหลายปัจจัยสำคัญรวมกัน ตั้งแต่ครูผู้สอน หลักสูตรและบรรยากาศในห้องเรียน นโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ พ่อแม่ที่คอยผลักดัน ความทุ่มเทและใฝ่รู้ของเด็กๆ ชาวเวียดนาม

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news

(0 ) ความคิดเห็น