โซลูชั่นไอทีการศึกษาตัวช่วยครู

โซลูชั่นไอทีการศึกษาตัวช่วยครู

         

    Krungthep Turakij
    Circulation: 200,000
    Ad Rate: 2,400

   Section: First Section/สังคม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

   วันที่: พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

   ปีที่: 31 ฉบับที่: 10738 หน้า: 16(บนขวา), 15

   Col.Inch: 57.48 Ad Value: 137,952 PRValue (x3): 413,856 Clip: Full Color

 หัวข้อข่าว: โซลูชั่นไอทีการศึกษาตัวช่วยครู'สอนสนุก

                                                

(0 ) ความคิดเห็น