เกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

เกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

เกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย

สมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ดังนี้

สมองของคนเรามี 2 ส่วนคือ

1.สมองส่วนคิด มี 80 % จะเกี่ยวข้องกับ IQ (ความรู้/ความเก่ง) และ EQ (คุณธรรม/ความดี) ซึ่ง EQ จะควบคุมสมองส่วนอยาก

2.สมองส่วนอยาก มี 20% เป็นสมองที่เกี่ยวกับความต้องการ/สัญชาตญาณ ถ้าสมองส่วนคิด (EQ) ควบคุมไม่อยู่ ก็จะเตลิดเปิดเปิงไปตามความอยากของสมองส่วนที่ 2 นี้ได้

สมองของคนมีเซลล์หนึ่งแสนล้านเซลล์ มีใยประสาทเชื่อมโยงกัน สมองส่วนที่มีการจัดระเบียบ ใยประสาทจะเชื่อมโยงกัน ใยประสาทส่วนไหนใช้บ่อยจะหนาตัวขึ้น หากไม่ใช้ก็จะหายไป

สมองจะเติบโตมากที่สุดช่วง 0-6 ปี หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะลดลง แต่มีการจัดระเบียบใยประสาทมากขึ้น สมองจะเติบโตไปจนถึงอายุ 25 ปี ซึ่งแต่ละช่วงอายุจะเติบโตต่างกัน สมองแบ่งเป็น ซีกซ้าย (ภาษา คณิต เหตุผล) กับซีกขวา (ดนตรี ศิลป มิติสัมพันธ์ )

พ่อแม่คนไทยจะเป็นโรค 2 โรค คือ

1.โรคใจอ่อน ชอบตามใจลูก สอนลูกผิดๆ เช่นเวลาลูกร้องไห้ ลงไปนอนดิ้น ก็จะเข้าไปอุ้มไปโอ๋ ทำให้เด็กเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ได้รับการตอบสนอง ก็จะทำบ่อยๆ ไม่เหมือนพ่อแม่ฝรั่งที่เขาใจแข็ง

2.โรคผีเข้าผีออก อารมณ์ไม่คงที่ ทำให้เด็กสับสน

พัฒนาการทางสมองของเด็ก จึงสอดคล้องกับคำกล่าวของคนโบราณที่บอกว่า วัยเด็กเหมือนกับผ้าขาวที่จะซึมซับสีต่างๆได้เร็วมาก ถ้าจะใส่สีอะไรลงไปก็ติดทนยาวนาน

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย

 

ธเนศ ขำเกิด

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/45792

รูปภาพจาก http://baby.haijai.com/3744/

 

 

 

(0 ) ความคิดเห็น