หุ่นยนต์แย่งงาน !!? | ชีวิตท่ามกลางโลกยุคใหม่ ? | IGNITE THAILAND | Development | Genesis MediaCom

หุ่นยนต์แย่งงาน !!? | ชีวิตท่ามกลางโลกยุคใหม่ ? | IGNITE THAILAND | Development | Genesis MediaCom

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกยุคสมัย.... บางสิ่งบางอย่างถูกพัฒนา บางสิ่งบางอย่างต้องหายไป ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ยาและการรักษาโรค หรือแม้กระทั่งอาชีพของคนก็ตาม ซึ่งมันเป็นปกติของทุกยุคสมัย ไม่เคยมีสิ่งใดแน่นอน ทุกสิ่งเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอล และซึ่งอาจทำให้บางกลุ่มของคนในสังคม ปรับตัวไม่ทัน...

แล้ว..... ถ้าหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าคน จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าหุ่นยนต์มาทำหน้าที่แทนคน บางอาชีพตกงาน จะทำอย่างไร ? จะอยู่ท่ามกลางสังคมโลกยุคใหม่อย่างไร ? ต่อจากนี้ไป การศึกษาจะต้องมีรูปแบบเป็นเช่นไร ? และเมื่อเราใช้ Digital เต็มรูปแบบกับการศึกษา จะได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร ?

Mr. Nick Hutton : Regional Director, Asia D2L Asia Pte. Ltd. จะมาช่วยไขข้อข้องใจ และคำถามในหัวที่เกินขึ้นมากมาย ให้เราได้ฟังกันค่ะ 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ วิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ ษริษัท เจเนซิส มิเดียคอม จำกัด

เป็นผู้แปลบรรยายค่ะ รายละเอียดจะเป็นเช่นไร เชิญรับชมค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=lxspV4zoN70

 

(0 ) ความคิดเห็น