เจเนซิส มีเดียคอม มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เจเนซิส มีเดียคอม มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันที่ 4 มีนาคม 2561
คุณวิทยา  มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่น 12 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบหนังสือและสื่อการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และนักเรียนพิการ กว่า 850 คน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

(0 ) ความคิดเห็น