เจเนซิส มีเดียคอม มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลและมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

เจเนซิส มีเดียคอม มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลและมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

คุณวิทยา  มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่น 12 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบสื่อการเรียนการสอนและทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท ให้กับหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 หน่วยงาน คือโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล และมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย  เพื่อให้โรงเรียนนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

(0 ) ความคิดเห็น