บทความ

- ติดตามบทความแวดวงการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -
Image
August 23, 2017, 11:18 am

การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ความหวังในการพัฒนาชาติ

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจและนิยมทำธุรกิจขายและซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่ส่วนมากมักเป็นแนวคิดที่ขาดกลยุทธ์ที่ดีพอ

อ่านเพิ่มเติม

Image
August 23, 2017, 10:46 am

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางหนึ่งทางใดมาก่อน มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ลูกหลานควรคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

Image
August 23, 2017, 9:59 am

มารู้จัก STEM EDUCATION

ปัจจุบัน สะเต็มศึกษา (STEM) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบการศึกษาของไทย โดยเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

- คลิกเลือกหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียด -