บทความ

- ติดตามบทความแวดวงการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -
Image
August 23, 2017, 11:18 am

การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ความหวังในการพัฒนาชาติ

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจและนิยมทำธุรกิจขายและซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่ส่วนมากมักเป็นแนวคิดที่ขาดกลยุทธ์ที่ดีพอ

อ่านเพิ่มเติม

Image
August 23, 2017, 10:46 am

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางหนึ่งทางใดมาก่อน มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ลูกหลานควรคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

Image
August 23, 2017, 9:59 am

มารู้จัก STEM EDUCATION

ปัจจุบัน สะเต็มศึกษา (STEM) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบการศึกษาของไทย โดยเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

- คลิกเลือกหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียด -
แรกเกิด (0-3 ขวบ) อนุบาล (3-6 ขวบ) วัยเรียน (ป.1- ม.6)
 • พัฒนาครรภ์
 • พัฒนาทารก
 • เตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
 • บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
 • การพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียน
 • การพัฒนาด้านร่างกาย และอารมณ์
 • บทบาทของพ่อแม่
 • บทบาทของโรงเรียนอนุบาล
 • Digital transformation global level
 • Digital Education2.0
 • Thailand 4.0
 • Education 4.0
 • Teacher 4.0
 • School 4.0
 • ผู้บริหาร (ผอ.) 4.0
 • พ่อแม่ 4.0
 • นักเรียน 4.0 Global Citizen
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0
 • มหาวิทยาลัย วัยทำงาน ผู้สูงอายุ
 • แนะแนวการเรียน
 • แนะแนวอาชีพ /งาน
 • Life planning
 • สมรรถนะคนจากวัยเรียนสู่วัยแรกเริ่มทำงาน
 • สมรรถนะและมาตรฐานสากล
 • มาตรฐานตามสายอาชีพ
 • การเรียนรู้ 360
 • การเรียนรู้และฝึกฝนนอกมหาวิทยาลัย
 • Advance Skill Development
 • สังคมดี
 • สุขภาพดี
 • มีอาชีพ
 • สิ่งแวดล้อมดี