บทความ

- ติดตามบทความแวดวงการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -
Image
April 11, 2018, 11:02 am

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สภาพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข มีหลักปฏิบัติดังนี้ คือ

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 10, 2018, 4:16 pm

Digital Education, Transforming Thai Education & Increasing Equal Learning Oppotunities for All

A significant panel talk for public and private sectors was hosted to address a direction of Thai education with digital technologies, hoping to transform learning into educational digital system, reducing gaps, and creating equality to increase opportunities for all to access knowledge and innovative technology. The purpose is to improve human resources and nation to increase competency skills up to the global standard.

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 10, 2018, 11:37 am

เกร็ดความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเติบโตทางสมองด้วย สมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 10, 2018, 11:12 am

ไม่ลองไม่รู้! 10 วิธีง่ายๆ เพิ่มความจำในแบบฉบับ Harvard

โดยวารสาร HEALTH beat จากสำนักพิมพ์ Harvard University ได้ตีพิมพ์บทความ คำแนะนำเหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจ และน่าปฏิบัติอีกด้วย เนื่องจากความจำของคนเรา มีเวลาเสื่อมถอย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษา หรือทบทวนสิ่งที่ต้องทำหรือคิดบ่อยๆ มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้เราลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 9, 2018, 11:40 am

4 วิธีสอนลูก ฉบับกะทัดรัด สไตล์คุณหมอ

วันนี้เรามีบทความของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นักจิตวิทยาและนักเขียนและนักคอลัมนิสต์ชื่อดัง เกี่ยวกับ วิธีสอนลูก ฉบับสั้นที่สุด มาฝากกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 5, 2018, 2:39 pm

การเล่นกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ปฐมวัยเป็น วัยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของเด็ก นั่นเป็นผลมาจากการพัฒนาของสมองซึ่งจะมีการพัฒนาสูงสุดในวัยนี้ สมองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดจนสู่วัยผู้ใหญ่ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านหากรากฐานมั่นคงแล้วบ้านก็มีแนวโน้มแข็งแรงในเด็กปฐมวัยก็เช่นกัน หากสมองมีการเจริญเติบโต มีการสร้างเครือข่ายเป็นอย่างดี เมื่อเติบโตขึ้นก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการในวัยต่อมา แต่ตรงข้ามหากเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี โอกาสที่จะก่อปัญหาต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กก็จะเป็นไปได้สูง

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 5, 2018, 2:10 pm

20 วิธีเสริมพลังสมองเด็ก 0 - 3 ปี

ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ หากพ่อแม่สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสม สมองของเขาก็จะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของสมองในช่วงนี้คือรากฐานสำคัญของชีวิตและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของคนเราเมื่อเติบโตขึ้น โจเซฟ เลอดอกซ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองระดับแนวหน้าของโลกคนหนึ่ง ถึงกับกล่าวไว้ว่า “Who we are, we are our synapses.” ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าสมองของคนเรามีความสำคัญเพียงไร (synapse หมายถึงรอยเชื่อมต่อของเซลล์สมองแต่ละเซลล์, ผู้เขียน)

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 5, 2018, 1:35 pm

10 วิธีสร้างทักษะให้ลูก

ปัจจุบันเด็กๆ เติบโตท่ามกลางความสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนแทบทำอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งกิจวัตรง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การมีทักษะชีวิตจะช่วยให้ลูกมีทักษะรอบด้านที่ดี ทำให้สามารถจัดการกับความต้องการและสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

Image
April 4, 2018, 1:44 pm

การ 'อ่าน' ดีกับลูกอย่างไร?

การอ่านเป็นประตูสู่โลกจินตนาการของคนได้ทุกวัย นับได้ตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ จนกระทั่งวัยหลังเกษียณ และการปลูกฝังนิสัยรักการตั้งแต่วัยเด็กอย่างสม่ำเสมอ ยังแฝงประตูความรอบรู้เอาไว้ด้วย เพราะทักษะการอ่านออกเชื่อมโยงกับการเขียนได้ และการอ่านออกเขียนได้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

- คลิกเลือกหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียด -
แรกเกิด (0-3 ขวบ) อนุบาล (3-6 ขวบ) วัยเรียน (ป.1- ม.6)
 • พัฒนาครรภ์
 • พัฒนาทารก
 • เตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
 • บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
 • พัฒนาการเด็ก
 • สร้างความฉลาดให้ลูกน้อย “ผ่านการมองเห็น”
 • 5 วิธีการเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการความเคลื่อนไหวให้พลิ้ว ของลูกน้อยวัย 6 – 18 เดือน
 • การพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียน
 • พัฒนาการด้านร่างกาย
 • บทบาทของพ่อแม่
 • บทบาทของโรงเรียนอนุบาล
 • พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม
 • Digital transformation global level
 • Digital Education2.0
 • Thailand 4.0
 • Education 4.0
 • Teacher 4.0
 • School 4.0
 • ผู้บริหาร (ผอ.) 4.0
 • พ่อแม่ 4.0
 • นักเรียน 4.0 Global Citizen
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0
 • มหาวิทยาลัย วัยทำงาน ผู้สูงอายุ
 • แนะแนวการเรียน
 • แนะแนวอาชีพ /งาน
 • Life planning
 • สมรรถนะคนจากวัยเรียนสู่วัยแรกเริ่มทำงาน
 • สมรรถนะและมาตรฐานสากล
 • มาตรฐานตามสายอาชีพ
 • การเรียนรู้ 360
 • การเรียนรู้และฝึกฝนนอกมหาวิทยาลัย
 • Advance Skill Development
 • สังคมดี
 • สุขภาพดี
 • มีอาชีพ
 • สิ่งแวดล้อมดี
 • ความสำคัญ